תקנון

תקנון התקשרות, רישום והשתתפות בקורסים – ניו סקול

חבר יקר! ברצוננו לברך אותך שבחרת להצטרף למשפחת ניו סקול – בית ספר לשפות.

ברצוננו ליידע אותך בנהלים שלנו, המהווים את ההסכם וכל תנאי ההתקשרות בינינו. אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון, ובמידה ויש לך שאלות אנו כאן לרשותך!

1. הצהרת הכוונות: ניו סקול מציעה קורסי שפות מתוך מטרה להביא גישה שונה ואלטרנטיבה לשיטות הלימוד הקיימות. תפיסת העולם של ניו סקול אומרת ששפה היא תקשורת בין אנשים וגשר בין תרבויות ואם רק נעז ונאמין שאנחנו מסוגלים ללמוד ולחיות שפה חדשה- אז גם נצליח. בית הספר תחת ניו סקול בע״מ (ח.פ. 515310829) ברישיון משרד החינוך.

2. ניו-סקול מציעה קורסים קבוצתיים, קורסים פרטיים וקורסים ייעודיים לאנשים פרטיים, חברות וארגונים וכן מוצרים אלקטרונים ושירותים שונים . הקורסים מתקיימים במשרדי החברה בדרך השלום 7 בתל-אביב או באמצעות כלי האונליין השונים, בהתאם לקורס. קורסים פרטיים, קורסים לחברות, קורסים לארגונים או כל פעילות אחרת יכולים להתקיים בכל מקום אחר כמו למשל בבית המורה, בית הלקוח, משרדי הארגון או בכל מקום אחר אשר יקבע מראש והוא מקובל על הנהלת החברה.

3. אופן התשלום: התשלום יכול להתבצע באמצעים הבאים: כרטיסי אשראי שונים: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמק״ס, דיינרס או באמצעות המחאות או פיקדון צבאי או באמצעות מזומן או באמצעות העברה בנקאית. החברה מאפשרת ללקוח לשלם סכום חלקי כמקדמה לצורך הבטחת מקומו בקורס. יודגש כי תשלום המקדמה מהווה תשלום התחלתי עבור סכום העסקה כולה, שכן תלמיד ששילם מקדמה מקומו בקורס מובטח. על כן במידה שהתלמיד ירצה לבטל את השתתפותו בקורס, הסכום לכל חישוב יהיה סכום העסקה המלא.

4. מסלול קבוע :

4.1 קורס קבוצתי – שלב פיתוח השפה: החלק הראשון של הקורס הקבוצתי כולל,15 או 30 או 45 או 60 מפגשים של 90 דקות בהתאם לקורס הנבחר ע״י התלמיד. שלב הטמעת השפה: השלב השני של הקורס הקבוצתי כולל 6 או 8 או 16 או 24 או 36 מפגשים, בהתאם למסלול שרכש התלמיד, באורך של 90 דקות כל אחד, אחת לחודש לאחר סיום שלב פיתוח השפה. זמן התרגול יכול להשתנות בהתאם לביקוש וצרכי החברה. השלב הראשון יתקיים בימים קבועים ובשעות קבועות כפי שנקבע בעת הרשמתך לקורס. מועד השלב השני יימסר לתלמידים במהלך הקורס והוא יתקיים באמצעות האונליין. בכדי לשמור על איכות שלב ההטמעה ועל רמה אחידה, ההשתתפות בשלב זה מותנית בהגעה למינימום של 80 אחוז מסך השיעורים. חישוב זה כולל כמובן גם שיעורי השלמה.

4.2. קורס פרטי הינה חבילה מוגדרת של שיעורים פרטיים הנעשית או באמצעות האונליין או באופןו פרונטאלי או באופן משולב, יחד עם מפגשי הטמעה ותרגול כפי שמופיע בסעיף 4. יודגש כי הרישום לקורס פרטי אינו שונה מהרישום לקורס קבוצתי והתחלת קורס פרטי הינה כהתחלה של קורס קבוצתי בכל הנוגע לתנאים אשר מופיעים לכל אורך התקנון.

4.2.1 . ביטול שיעור פרטי – התלמיד ראשי להזיז את מועד השיעור הפרטי שקבע עם המורה בהינתן כי נותרו מעל ל-24 שעות עד מועד השיעור. במידה והתלמיד הודיע על ביטול השיעור פחות מ-24 שעות לפני קיום השיעור אז”י שהשיעור הנ”ל ירד ממאזן השיעורים של התלמיד והוא נחשב כשיעור לכל דבר ועניין.

4.2.2 במידה ותלמיד ביקש לדחות את מועד השיעור הפרטי יותר מ-3 פעמים בתקופת זמן של פחות מ-45 ימים, רשאית החברה להעביר אותו למורה אחר לפני נסיבות העניין.

4.2.3. שינוי מועד – החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את מועדי תחילת הקורסים או מועד שיעור ספציפי וזאת בהתאם לאילוציה ושיקוליה השונים. כל שינוי ייעשה תוך התחשבות בטובת ורצון התלמידים אך לא רק. החברה רשאית להחליף את המורה לאחר תחילת הקורס או להביא מורה מחליף לפי שיקוליה ואילוציה.

4.2.4. מספר התלמידים המינימלי בכל קורס יהיה 6 תלמידים. החברה רשאית לא לפתוח מועדי קורס עם מספר התלמידים יהיה נמוך מהמספר המינימלי.

4.2.5. שעת הקורס – לא יעשה כל שינוי בשעה, ביום או בתאריך מפגש בקורס ללא תיאום ואישור מראש של הנהלת ניו סקול.

4.2.6. השלמת שיעור – מומלץ לא להחסיר אף שיעור. במידה שיש אפשרות להשתתף בקורס קבוצתי חלופי להשלמת השיעור, בית הספר ינסה לשלב את התלמיד בשיעור חלופי.

4.2.7 מספר המקומות בכל קורס מוגבל ולא יעלה על 11 תלמידים בכיתה. בקורסים פרטיים מספר התלמידים יכול להשתנות על פי דרישת הלקוח ומוכנות החברה.

4.2.8. החברה שומרת לעצמה זכות לעשות מבצעים מעת לעת, לשנות את מחירי הקורסים, ולתת הנחות לאוכלוסיות מיוחדות ולקהלי יעד מיוחדים, כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלק שוברי הנחה מעת לעת. בנוגע לקורסים פרטיים וקורסים לחברות וארגונים – החברה תקיים קורסים מותאמים אישית לפי דרישה. תנאי עסקה זו יינתנו לפי דרישה. כל תנאי הביטול שיצוינו בסעיף הבא חלים בהתאמה גם על קורסים אלה.

4.2.9. במידה ונרשם תלמיד לקורס שהוא פרונטלי, ובית הספר אינו יכול לקיים את הקורס מסיבות שתלויות בו או מסיבות חיציניות שאינן תלויות בו, אזי״ שהתלמיד ו /או התלמידים ימשיכו את הקורס, באותה מסגרת, פרטית או קבוצתית דרך האונליין עד לחידוש האפשרות להמשיך בצורה פרונטלית.

5. מסלול הסייקלים – מסלול הסייקלים הינו מסלול הכולל: 1-5 שיעורים פרטיים של 60 דקות כל אחד בהתאם לרמת התלמיד בשפה הנלמדת. לאחר מכן זכאי התלמיד להצטרף למסלול הכולל או 3.5 חודשים במהלכם הוא רשאי להשתתף עד 32 מפגשים או מסלול של 7 חודשים בהם הוא זכאי להשתתף עד 64 מפגשים או מסלול של 10.5 חודשים בהם הוא רשאי להצטרף עד 96 מפגשים. כל מפגש הינו מפגש של 90 דקות. על מסלולים ארוכים מאלה יכולו אותם תנאים.

5.1 התלמיד יוכל להירשם באמצעות המערכת האישית שלו ושם על אחריותו לשבץ את עצמו ל1-3 שיעורים בשבוע.
5.2 במידה והתלמיד יהיה מעוניין לבטל את הרישום לשיעור אליו נרשם עליו לעשות זאת עד 36 שעות לפני קיום השיעור. במידה ועבר זמן זה הרי שהמפגש אליו נירשם תהלמיד ינוכה ממניין המפגשים שנותרו לזכותו.
5.3 הקפאה עבור כל חודש של סייקל היא בעלות של 500 ש”ח.
5.4 מעבר רמה ייעשה רק לאחר מבדק רמה. ניתן לגשת למבדק רמה או בחלוף 20 שיעורים או בהמלצת המורה.
5.5 בהינתן כי 24 שעות לפני מועד השיעור לא תהיה כמות של 5 תלמידים אז”י שהמועד לא יתקיים והתלמידים יוכלו לשבץ עצמם למועדים אחרים אשר פנויים.
5.6 מסלול הסייקלים כולל מועדי אונליין וגם מועדים פרונטליים. החברה אינה מתחייבת למספר מסוים של מועדים וכן החלוקה בין המועדים הפרונטאלים לאונליין תהיה בהתאם לביקוש ולצרכי החברה.
5.7 קצב פתיחת המועדים והימים בהם ייפתחו ייקבע ע”פ הצורך בהחלטת החברה.
5.8 במידה והמצב הביטחוני או המצב המדינתי, או מצב אחר שהוא איננו כימים שבשגרה בית הספר ראשי להעביר את השיעורים לאונליין או לדחות את התחלתם ו/או קיומם.
5.9 . הסכם זה ייכנס לתוקף החל מיום התשלום עבור הקורס.

6. ביטול הרשמה – על כל לקוח אשר נרשם לאחד מקורסי השפות של ניו- סקול ומעוניין לבטלו ייחולו הכללים הבאים:

– ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה וקבלת החשבונית מס קבלה ובה תנאי העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפני תחילת קבלת השירות.

במידה ועמד התלמיד בתנאי הביטול – עלות הביטול היא 100 שקלים או 5% מסכום העסקה – הנמוך מביניהם.

כמו כן יילקחו מהתלמיד דמי רישום על סך 480 ש”ח הכוללים את סמינר הזיכרון/שיתוף החומרים/עלויות ועמלות נוספות.

– לא ניתן לבטל את הקורס לאחר תחילתו ולא יינתן כל החזר כספי לאחר תחילת הקורס. כל ביטול כספי לאחר תחילת הקורס ייעשה אך ורק על-פי חוק.

– ביטול יעשה בהודעה בכתב בדואר אלקטרוני.לכתובת [email protected] בהודעת הביטול יש לפרט את שמך, פרטי ההתקשרות עמך, שם הקורס ותאריך ההודעה. נציגי החברה יגיבו לכל בקשה תוך 48 שעות שלא כוללות ימי מנוחה. למעט באופן ובתנאים המפורטים, לא יתאפשרו ביטולים ולא יינתן החזר כספי. כמו כן יודגש כי תשלום מקדמה הינו שווה ערך לרישום בקורס, ועל עסקה בה שולמה מקדמה חלים אותם תנאים אשר חלים כאשר שולמה כל התמורה.

. ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להקפאה.

7. מחיר שיעור פרטי הינו 295 ש”ח למפגש בודד בן שעה אחת עגולה (60 דקות) כולל מע”מ אונליין או בכיתות בית הספר ברחוב דרך השלום 7, ת״א. מעבר לכך החברה תמכור קורסים פרטיים אך ורק לפי חבילות של מינימום 10 שיעורים ויודגש כי לאחר תחילת הקורס חלים עליו כל הכללים החלים על הקורס הקבוצתי כמופיע בסעיפים לעיל.

8. ניו-סקול רשאית להשתמש בחומרים ובתמונות אשר יתקבלו במהלך הקורס ולעשות בהם שימוש פרסומי כרצונה במקורות הפרסום השונים שלה.

9. על כל תלמיד לכבד את נהלי המקום, את חבריו לכיתה הלימוד והמורה, ולהישמע לכל הוראה כזאת או אחרת של חבריי הצוות. כללים אלו גם חלים בקבוצות הוואטס אפ השונות. יש לשמור על התנהגות מכובדת ולהימנע לחלוטין מכל תוכן פרסומי או פרסום תכנים בקבוצת הוואטס- אפ שאינם קשורים לקורס. החברה שומרת לה כל זכות להפסיק השתתפות של תלמיד בשל התנהגות שאינה הולמת את נהלי המקום.

9.1 סמכות השיפוט בכל עניין בהסכם זה תחול על בית המשפט השלום בתל-אביב ולו תהיה את סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע להסכם זה וכל הנובע ממנו.

10. הקורס וכל החומרים, הקישורים, השיטות וכלל התקשורות הינם לשימוש אישי ואינם ניתנים להעברה והפצה או להשתתפות של יותר מתלמיד אחד בשיעור פרטי.

11. רכישת מוצרים באתר הדיגטאלי:

11.1 מחירי המוצרים המופיעים בעמוד החנות הדיגיטאלית הינם המחירים הקבועים, אך יצוין כי החברה שומרת על הזכות להציע מבצעים, הטבות והנחות מעת לעת.
11.2 . כל מוצרי החנות הדיגיטלית מקוזזים ממחיר קורס השפה המלא במצב שבו הלקוח רכש קורס שפה מלא באורך של סמסטר (3.5 חודשים) לפחות וזאת עד 30 ימים מיום קניית המוצר הדיגיטלי בחנות. יצויין כי מדובר בקורס שפה קבוצתי פרונטלי ו/או אונליין, עם מורה ותלמידים אשר רכש הלקוח ישירות מיועץ לימודים מטעם ניו סקול.
11.3. ניו סקול אינה מתחייבת לשעות לימוד מוגדרות מראש, אלא בתיאום פרטני שיעשה עם צוות המנהלה ומורי בית הספר.
11.4. מדיניות שליחת ההרשאות לאמצעי הקשר שבחר התלמיד, וזמני האספקה של כלל המוצרים בחנות הדיגיטלית הינם עד 14 ימי עסקים מיום התשלום. 7. יודגש כי משלוח ואספקת חלק מהמוצרים והשירותים תלויים במענה מצד התלמיד בין אם בדוא”ל, וואטסאפ או שיחת טלפון.
11.5. שעות הלימוד בהן ניתן לקיים את השיעורים הינן בין השעות 09:00 ל-21:00 ו/או לפי הלו”ז המוגדר של המורה, אשר יתאם מראש את השיעור עם התלמיד.
11.6. לאחר שנקבע שיעור מבחן רמה פגישת ייעוץ קורס אך לא התקיים בשל אי השתתפות של התלמיד אשר לא הודיע על כך מראש, אז״י שהתלמיד יחויב בגין אותו שיעור. כל שכן, יש להודיע לניו סקול לפחות 24 שעות מראש על ביטול או בקשה לדחייה.
11.7. אפליקציות התקשורת וכן התרגול למילים והביטויים אשר מלווה את הקורס הינן מופעלות על ידי גורם צד ג’ ועל כן אין בית הספר מתחייב להשתמש אך ורק בהן ואין ביה”ס אחראי על טיבן בנסיבות שונות.
11.8. פירוט המוצרים הדיגיטליים: א) מבחן רמה – אורך כ-30 דקות, מתבצע אונליין וכולל סימולציה על אתר תיירות למורי דרך, השקפה מקצועית או נושא אחר לפי צרכי הנבחן. ב) מבחן רמה + שיעור הכנה – סה”כ אורכים כ-90 דקות ונחלקים לשיעור פרטי באורך של כ-60 דקות ובתיאום מראש ולאחר מכן מתבצע מבחן רמה ככתוב בחלק א’ של סעיף זה. ג) “3 במחיר 1” – קורס דיגיטלי זיכרון לשפות, מילוי מבדק זיכרון שיישלח לתלמיד אישית וכן פגישת ייעוץ אישית עם נציג מטעם ניו סקול לפי מועד שייקבע באופן אישי ולפי אילוצי הנבחן.
11.9. אישור התקנון ע”י התלמיד וביצוע תשלום בפועל מהווים אישור מראש להשתתפות בקורס שיעור פגישת ייעוץ מבחן רמה עם נציג מטעם ניו סקול. על כן, קבלת הרשאות לצפייה בתכני הקורס הדיגיטלי “זיכרון לשפות” בשיתוף ערן כץ, מהווה אפוא שימוש והתחלה של הקורס באופן מעשי.
11.10. הודעה על מועדי המפגשים השונים תועבר למשתתפים מבעוד מועד באמצעות עדכון בכתב באחד מאמצעי ההתקשרות הדיגיטליים.
11.11 ניו סקול שומרת לעצמה את הזכות לדחות או לבטל שיעורים, כמו גם להרחיק לקוחות הפוגעים בכל צורה שהיא במורים או בצוות, בן אם באופן מילולי וישיר ובין אם באופן מרומז.
11.12. ביטול הרשמה לקורס – ניו סקול פועלת על פי חוק הגנת הצרכן ותקנותיו – לרבות התקנות החלות על ביטול עסקה. על לקוח אשר נרשם לקורס שפה בניו סקול ומעוניין לבטלו יחולו הכללים הבאים: ניתן לבטל עסקה תוך 14 ימים מיום עשיית העסקה ושליחת הקבלה ללקוח ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים לפני מועד תחילת הקורס. בעסקת מכר מרחוק ניתן לבטל את העסקה תוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה יומיים שאינם ימי מנוחה לפני מועד הקורס/השירות. במידה שעמד התלמיד בתנאי הביטול – עלות הביטול היא 100 שקלים או 5% מסכום העסקה – הנמוך מביניהם. לא ניתן לבטל את הקורס לאחר תחילתו ולא יינתן כל החזר כספי לאחר תחילת הקורס שכן מדובר במוצר הומוגני אשר כולל השקעה ומאמץ רב, החל מהכנת המוצר, הזמנתו ותפעול כוח האדם הנדרש לצורך האספקה ללקוח. כל ביטול כספי לאחר תחילת הקורס ייעשה על-פי חוק. ביטול יעשה בהודעה בכתב בדואר אלקטרוני: [email protected]. בהודעת הביטול יש לפרט את שמך, פרטי ההתקשרות עמך, שם הקורס ותאריך ההודעה. נציגי החברה יגיבו לכל בקשה תוך 48 שעות שלא כוללות ימי מנוחה. למעט באופן ובתנאים המפורטים, לא יתאפשרו ביטולים ולא יינתן החזר כספי. כמו כן יודגש כי תשלום מקדמה הינו שווה ערך לרישום בקורס, ועל עסקה בה שולמה מקדמה חלים אותם תנאים אשר חלים כאשר שולמה כל התמורה.
בסימון ׳קראתי׳ את התקנון הנני מאשר קבלת הודעות אלקטרוניות דרך אימייל או מספר הטלפון.
לפנייה בכל נושא ניתן ליצור קשר דרך דואר אלקטרוני:[email protected]

13. מדיניות אחריות
1. *התחייבות לאיכות*: ניו סקול מתחייבת לספק קורסים איכותיים, מותאמים לרמות השונות וערוכים על ידי מומחים בתחום השפות.
2. *תקנון שירות*: כל קורס ושיעור ניתנים תחת תקנון השירות של ניו סקול, והמשתמש מתחייב לפעול על פי הוראותיו.
3. *אחריות מוגבלת*: ניו סקול אינה אחראית לנזקים שלא נגרמו ישירות על ידי שירותיה, ואחריותה מוגבלת לסכום ששולם עבור הקורס.
4. *שימוש בתכנים*: התכנים המועברים במהלך הקורס הם לשימוש אישי בלבד ואין להעבירם או לשדרם לצדדים שלישיים.
14. מדיניות פרטיות
1. *איסוף מידע*: ניו סקול אוספת מידע אישי במטרה לשפר את השירותים ולספק חווית למידה מותאמת אישית, בהשארת פרטי התקשרות באתר, הפונה מאשר קבלת דיוור מניו סקול.
2. *שימור מידע*: המידע האישי שמסופק על ידי התלמידים ישמר בסודיות וישמש אך ורק לצרכי הקורסים והשירותים של ניו סקול.
3. *שיתוף מידע*: ניו סקול לא תשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים ללא אישור מפורש מהתלמיד, למעט במקרים חוקיים מחייבים.
4. *בקשות למחיקת מידע*: התלמידים יכולים לבקש מחיקה או עדכון של המידע האישי השמור עליהם בכל עת.
16. במדיה והתלמיד מצטרף לשיעור אונליין, שיעור אשר נעשה בזום או בכל פלטפורמת אונליין אחרת, על אחריותו בלבד לוודא כי יש ברשותו כל הציוד הנדרש לצורך קיום שיערו אונליין וכן לוודא תקינותו של ציוד זה. שיעור שהתלמיד יפסיד בשל בעיה טכנית מצידו ייחשב כשיעור אשר התקיים בספירת השיעורים ובכלל יודגש כי הנוכחות בכול השיעורים היא באחריות התלמיד והוא לא יהיה זכאי להשלמה של שיעורים אליהם הוא לא הגיע.
17. אנו מתרגשים לבואך ומבטיחים כי נעשה ה-כ-ל כדי שהחוויה שלך בניו סקול תהיה מלמדת ופוריה. אם יש לך שאלות והצעות, אנו לרשותך בימים א-ה בין השעות 10:00-21:00 ובימי ו בין 10:00-13:00 בטלפון 03-6033554, [email protected].

נתראה, צוות ניו סקול

אולי יעניין אותך גם

שתפו עם חברים

שתפו עם חברים

לכל אחד יש זיכרון לשפות, בואו לראות איך להגיע אליו >>>

טיל