תקנון

תקנון התקשרות, רישום והשתתפות בקורסים – ניו סקול

חבר יקר! ברצוננו לברך אותך שבחרת להצטרף למשפחת ניו סקול – בית ספר לשפות.

ברצוננו ליידע אותך בנהלים שלנו, המהווים את הסכם ההתקשרות בינינו. אנו מבקשים ממך לקרוא בעיון, ובמידה שיש לך שאלות אנו כאן לרשותך!

1. הצהרת הכוונות: ניו סקול מציעה קורסי שפות מתוך מטרה להביא גישה שונה ואלטרנטיבה לשיטות הלימוד הקיימות. תפיסת העולם של ניו סקול אומרת ששפה היא תקשורת בין אנשים וגשר בין תרבויות ואם רק נעז ונאמין שאנחנו מסוגלים ללמוד ולחיות שפה חדשה- אז גם נצליח.

2. ניו-סקול מציעה קורסים קבוצתיים, קורסים פרטיים וקורסים ייעודיים לאנשים פרטיים, חברות וארגונים.
הקורסים מתקיימים במשרדי החברה בדרך השלום 7בתל-אביב או באמצעות כלי האונליין השונים. קורסים פרטיים, קורסים לחברות, קורסים לארגונים או כל פעילות אחרת יכולים להתקיים בכל מקום אחר כמו למשל בבית המורה, בית הלקוח, משרדי הארגון או בכל מקום אחר אשר יקבע מראש והוא מקובל על הנהלת החברה.

3. אופן התשלום: התשלום יכול להתבצע באמצעים הבאים: כרטיסי אשראי שונים: ויזה, ישראכרט, מאסטרקארד, אמק״ס, דיינרס או באמצעות המחאות או פיקדון צבאי או באמצעות מזומן )ע”פ חוק תשלום במזומן( או באמצעות העברה בנקאית. החברה מאפשרת ללקוח לשלם סכום חלקי כמקדמה לצורך הבטחת מקומו בקורס. יודגש כי תשלום המקדמה מהווה תשלום התחלתי עבור סכום העסקה כולה, שכן תלמיד ששילם מקדמה מקומו בקורס מובטח. על כן במידה שהתלמיד ירצה לבטל את השתתפותו בקורס, הסכום לכל חישוב יהיה סכום העסקה המלא.

4. קורס קבוצתי – שלב פיתוח השפה: החלק הראשון של הקורס הקבוצתי כולל 15או 30או 45או 60מפגשים של 90דקות בהתאם לקורס הנבחר ע״י התלמיד. שלב הטמעת השפה: השלב השני של הקורס הקבוצתי כולל 6או 8 או 16או 24או 36מפגשים, בהתאם למסלול שרכש התלמיד, באורך של 90דקות כל אחד, אחת לחודש לאחר סיום שלב פיתוח השפה. זמן התרגול יכול להשתנות בהתאם לביקוש וצרכי החברה. השלב הראשון יתקיים בימים קבועים ובשעות קבועות כפי שנקבע בעת הרשמתך לקורס. מועד השלב השני יימסר לתלמידים במהלך הקורס והוא יתקיים באמצעות האונליין. בכדי לשמור על איכות שלב ההטמעה ועל רמה אחידה, ההשתתפות בשלב זה מותנית בהגעה למינימום של 80אחוז מסך השיעורים. חישוב זה כולל כמובן גם שיעורי השלמה.

5. קורס פרטי הינה חבילה מוגדרת של שיעורים פרטיים הנעשית או באמצעות האונליין או באופןו פרונטאלי או באופן משולב, יחד עם מפגשי הטמעה ותרגול כפי שמופיע בסעיף .4יודגש כי הרישום לקורס פרטי אינו שונה מהרישום לקורס קבוצתי והתחלת קורס פרטי הינה כהתחלה של קורס קבוצתי בכל הנוגע לתנאים אשר מופיעים לכל אורך התקנון.

5.1. ביטל שיעור פרטי – התלמיד ראשי להזיז את מועד השיעור הפרטי שקבע עם המורה בהינתן כי נותרו מעל ל- 24שעות עד מועד השיעור. במידה והתלמיד הודיע על ביטול השיעור פחות מ- 24שעות לפני קיום השיעור אז”י שהשיעור הנ”ל ירד ממאזן השיעורים של התלמיד והוא נחשב כשיעור לכל דבר ועניין.

5.2. במידה ותלמיד ביקש לדחות את מועד השיעור יותר מ- 3פעמים בתקופת זמן של פחות מ- 45ימים, או בשל כל סיבה מקצועית אחרת, רשאית החברה להעביר אותו למורה אחר לפני נסיבות העניין.

6. שינוי מועד- החברה רשאית לשנות מפעם לפעם את מועדי תחילת הקורסים או מועד שיעור ספציפי וזאת בהתאם לאילוציה ושיקוליה השונים. כל שינוי ייעשה תוך התחשבות בטובת ורצון התלמידים אך לא רק. החברה רשאית להחליף את המורה לאחר תחילת הקורס או להביא מורה מחליף לפי שיקוליה ואילוציה.

7. מספר התלמידים המינימלי בכל קורס יהיה 4תלמידים. החברה רשאית לא לפתוח קורס עם מספר התלמידים יהיה נמוך מהמספר המינימלי ולתלמידים תוצענה חלופות אחרות מתוך מגוון רחב של מועדים אחרים.

8. שעת הקורס – לא יעשה כל שינוי בשעה, ביום או בתאריך מפגש בקורס ללא תיאום ואישור מראש של הנהלת ניו סקול.

9. השלמת שיעור – מומלץ לא להחסיר אף שיעור. תתאפשר השלמה של שיעורים בתיאום מראש ועל סמך מקום פנוי באחד הקורסים – אם בקורס נוכחי, אשר מתנהל במקביל ו/או בקורס עתידי. לא יינתן החזר כספי בעד שיעורים אשר התלמיד לא נכח בהם. עלות של שיעור השלמה היא 129שקלים. אורך שיעור השלמה הוא 45דקות והוא מתבצע על ידי למידה מקוונת. כל תלמיד ראשי להשלים עד 3שיעורים ב- 129שקלים. במידה שניצל התלמיד את שלושת שיעורי ההשלמה המוזלים ישלם מחיר מלא של 220 שקלים לשעה.

10. מספר המקומות בכל קורס מוגבל ולא יעלה על 13תלמידים בכיתה. בקורסים פרטיים מספר התלמידים יכול להשתנות על פי דרישת הלקוח ומוכנות החברה מספר המקומות בכל קורס מוגבל ולא יעלה על 13תלמידים בכיתה. בקורסים פרטיים מספר התלמידים יכול להשתנות על פי דרישת הלקוח ומוכנות החברה.

11. החברה שומרת לעצמה זכות לעשות מבצעים מעת לעת, לשנות את מחירי הקורסים, ולתת הנחות לאוכלוסיות מיוחדות ולקהלי יעד מיוחדים, כמו כן החברה שומרת לעצמה את הזכות לחלק שוברי הנחה מעת לעת. בנוגע לקורסים פרטיים וקורסים לחברות וארגונים – החברה תקיים קורסים מותאמים אישית לפי דרישה. תנאי עסקה זו יינתנו לפי דרישה. כל תנאי הביטול שיצוינו בסעיף הבא חלים בהתאמה גם על קורסים אלה.

12. במידה ונרשם תלמיד לקורס שהוא פרונטלי, ובית הספר אינו יכול לקיים את הקורס מסיבות שתלויות בו או מסיבות חיציניות שאינן תלויות בו, אזי״ שהתלמיד ו /או התלמידים ימשיכו את הקורס, באותה מסגרת, פרטית או קבוצתית דרך האונליין עד לחידוש האפשרות להמשיך בצורה פרונטלית.

13. ביטול הרשמה – על לקוח אשר נרשם לקורס בניו- סקול ומעוניין לבטלו ייחולו הכללים הבאים:
ניתן לבטל עסקה תוך 14ימים מיום עשיית העסקה וקבלת החשבונית מס קבלה ובה תנאי העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה 14ימים שאינם ימי מנוחה לפני תחילת קבלת השירות.
במידה ועמד התלמיד בתנאי הביטול – עלות הביטול היא 100שקלים או % 5מסכום העסקה – הנמוך מביניהם.

לא ניתן לבטל את הקורס לאחר תחילתו ולא יינתן כל החזר כספי לאחר תחילת הקורס. כל ביטול כספי לאחר תחילת הקורס ייעשה אך ורק על-פי חוק.

– ביטול יעשה בהודעה בכתב בדואר אלקטרוני. בהודעת הביטול יש לפרט את שמך, פרטי ההתקשרות עמך, שם הקורס ותאריך ההודעה. נציגי החברה יגיבו לכל בקשה תוך 48שעות שלא כוללות ימי מנוחה. למעט באופן ובתנאים המפורטים, לא יתאפשרו ביטולים ולא יינתן החזר כספי. כמו כן יודגש כי תשלום מקדמה הינו שווה ערך לרישום בקורס, ועל עסקה בה שולמה מקדמה חלים אותם תנאים אשר חלים כאשר שולמה כל התמורה.
ההרשמה הינה אישית ואינה ניתנת להעברה או להקפאה .

14. מחיר שיעור פרטי הינו 225ש”ח למפגש בודד בן שעה אחת עגולה ( 60דקות) כולל מע”מ. מעבר לכך החברה תמכור קורסים פרטיים אך ורק לפי חבילות של מינימום 10שיעורים ויודגש כי לאחר תחילת הקורס חלים עליו כל הכללים החלים על הקורס הקבוצתי כמופיע בסעיפים לעיל.

15. ניו-סקול רשאית להשתמש בחומרים ובתמונות אשר יתקבלו במהלך הקורס ולעשות בהם שימוש פרסומי כרצונה במקורות הפרסום השונים שלה.

16. על כל תלמיד לכבד את נהלי המקום, את חבריו לכיתה הלימוד והמורה, ולהישמע לכל הוראה כזאת או אחרת של חבריי הצוות. כללים אלו גם חלים בקבוצות הוואטס אפ השונות. יש לשמור על התנהגות מכובדת ולהימנע לחלוטין מכל תוכן פרסומי או פרסום תכנים בקבוצת הוואטס- אפ שאינם קשורים לקורס. החברה שומרת לה כל זכות להפסיק השתתפות של תלמיד בשל התנהגות שאינה הולמת את נהלי המקום.

17. אנו מתרגשים לבואך ומבטיחים כי נעשה ה-כ-ל כדי שהחוויה שלך בניו סקול תהיה מלמדת ופוריה. אם יש לך שאלות והצעות, אנו לרשותך בימים א-ה בין השעות 10:00-21:00ובימי ו בין 10:00-13:00בטלפון .info@newschool.co.il ,03-6033554 .

נתראה,
צוות ניו סקול

אולי יעניין אותך גם

טיפים ללימוד ערבית מדוברת

אותיות ניקוד בערבית – המדריך המלא

לימוד השפה הערבית, עם הקסם והייחודיות שלה, מציע חוויה מרתקת ללומדים. אחד היסודות החשובים ביותר בלימוד ערבית הוא הבנת התנועות וסימני הניקוד, המשחקים תפקיד מרכזי…

שתפו עם חברים

שתפו עם חברים

לכל אחד יש זיכרון לשפות, בואו לראות איך להגיע אליו >>>

טיל